Trafik

Smiley

2 minus 1 vej - Trangtrappevej

Vejle kommune vil forbedre trafiksikkerheden på Trangtrappevej, fra Vongevej og frem til Kollerup Skole.

Der vil blive etableret 2 minus 1 vej, med ny opstribning, samt opsat nye skilte med hastighedsnedsættelse til 50 km/t

Ændringen bliver udført i uge 29 2022

Trangtrappevej
Sandvad

Trafik i Sandvad

Teknik og Miljø (Vejle Kommune) har henvendt sig til Hovedkær Lokalråd i forbindelse med etablering af fartdæmpende foranstaltninger i Sandvad. Samarbejdet mellem kommunens ingeniør og Hovedkær lokalråd har været meret givtigt. Konkret etableres nedenstående tiltag efter sommerferien 2021.

  • Krydsningshelle på Vongevej ved indkørsel til 60 km strækningen ad Vongevej fra vest
  • Hævet flade på Vongevej ved T-krydset Vongevej/Engvej
  • Forsætningsheller på Vongevej ved indkørsel til Sandvad ad Vongevej fra øst.
  • 30 km/t zonen på Engvej genetableres, hvortil der vil blive etableret 4 heller.
Engvej-Vongevej