Fartdæmpende foranstaltninger i Sandvad

Teknik og Miljø (Vejle Kommune) har henvendt sig til Hovedkær Lokalråd i forbindelse med etablering af fartdæmpende foranstaltninger i Sandvad. Samarbejdet mellem kommunens ingeniør og Hovedkær lokalråd har været meret givtigt. Konkret etableres nedenstående tiltag efter sommerferien 2021.

  • Krydsningshelle på Vongevej ved indkørsel til 60 km strækningen ad Vongevej fra vest
  • Hævet flade på Vongevej ved T-krydset Vongevej/Engvej
  • Forsætningsheller på Vongevej ved indkørsel til Sandvad ad Vongevej fra øst.
  • 30 km/t zonen på Engvej genetableres, hvortil der vil blive etableret 4 heller.

Se mere under arbejdsgrupper, trafik