Om os

Om Hovedkær Lokalråd

Hovedkær Lokalråd blev stiftet i marts 2015.

Hovedkær Lokalråd er et samarbejdsorgan, der knytter lokalområdets borgere, foreninger og virksomheder sammen, jf. samarbejdsaftale med Vejle kommune.

Hovedkær Lokalråd består af op til 10 medlemmer, der vælges på det årlige borgermøde.

Af lokalrådets formålsparagraf fremgår:

"Det er lokalrådets overordnede formål at virke for lokalområdets særlige interesser, at være bindeled mellem offentlige myndigheder og andre instanser samt mellem borgerne og områdets foreninger.

stk. 2

Lokalrådet tager opgaver af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området, og arbejder for at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

stk. 3

Lokalrådet giver områdets borgere en løbende orientering gennem medier udgivet i området og på internettet i samarbejde med etablerede hjemmesider og lignende for områdets foreninger og institutioner."

Formand

Lars Lindholm Formand

Kasserer

Gustav Gerstrøm Kasserer

Webansvarlig

Søren Madsen Sekretær

Stier og spor i området

Romain Bruhn Cliquet Kollerup
Inger-Merete Bruhn Cliquet Kollerup
Tina Kamph Ildved
Søren Madsen Sekretær
Kirsten Paugan Sandvad