Lokalrådets aktive

Lokalrådet arbejde

Lokalrådet kan virke som et bindeled mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommune, jf. samarbejdsaftale med Vejle kommune.

Medlemmer af lokalrådet

Lars Lindholm Formand, Sandvad
Søren Madsen Webansvarlig/sekretær, Sandvad
Kirsten Paugan Suppleant, Sandvad
Gustav Gerstrøm Kasserer, Sandvad
Romain Bruhn Cliquet Næstformand, Kollerup
Inger-Merete Bruhn Cliquet Suppleant, Kollerup
Tina Kamph Suppleant, Ildved